เจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า

เจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า

เจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า(ranger)

เจ้าหน้าที่พิทักษ์อุทยานแห่งชาติ(Park Ranger) เจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า (Forest Ranger) หรือเจ้าหน้าที่พิทักษ์เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า(Wildlife Ranger) คือ บุคคลผู้ทำหน้าที่คุ้มครองและรักษาอุทยานแห่งชาติ อุทยานประจำรัฐหรือจังหวัด เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า พื้นที่คุ้มครองทางธรรมชาติต่างๆ แต่ละประเทศก็จะมีชื่อเรียกแตกต่างกันไป Ranger เป็นชื่อเรียกของผู้พิทักษ์ป่าใน ประเทศ สหรัฐอเมริกา แคนาดา และ สหราชอาณาจักร ภายในประเทศสหรัฐอเมริกา Park Ranger คือผู้พิทักษ์ป่าที่ทำหน้าที่ในกรมอุทยานแห่งชาติ (National Park Service ) ส่วน Forest Ranger คือผู้พิทักษ์ป่าในกรมป่าไม้ (Forest Service ) ประเทศ อื่น ๆ ใช้ คำว่า park warden หรือ game warden เพื่อเรียกอาชีพนี้ คำจำกัดความซึ่งอธิบายลักษณะงานของเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าก็คือ “ผู้ทำหน้าที่ปกป้องมนุษย์ให้พ้นจากภัยธรรมชาติ และการปกป้องธรรมชาติให้พ้นจากการทำลายของมนุษย์” ซึ่งการทำหน้าที่พิทักษ์ป่าจะต้องใช้ความรู้ ความชำนาญหลากหลายสาขา ไม่ว่าจะเป็นธรรมชาติวิทยา ชีววิทยา วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม กฎหมาย เป็นต้น

คำว่า“ranger” ( เรนเจอร์) ปรากฏขึ้นครั้งแรกที่ประเทศอังกฤษ เมื่อศตวรรษที่ 13 ในภาษาอังกฤษหมายถึงผู้คุ้มครองป่าที่เป็นเจ้าหน้าที่ของราชวงศ์อังกฤษ  ทำหน้าที่ปกป้องที่ดินของกษัตริย์จากการบุกรุกและการล่าสัตว์

ในอเมริกาเหนือ ระหว่างศตวรรษที่ 17 ถึง 18 เรนเจอร์ได้ร่วมในการทำสงครามระหว่างชาวอาณานิคมและชนเผ่าพื้นเมืองอเมริกันอินเดียน เรนเจอร์คือทหารที่ถูกจ้างเต็มเวลาโดยรัฐบาลอาณานิคมเพื่อลาดตระเวนชายแดนระหว่างป้อมปราการ เพื่อลาดตระเวนสอดแนมและเพื่อเป็นการเตือนภัยก่อนการจู่โจม  ในการดำเนินงาน พวกเขาคือผู้ลาดตระเวนหน้าและผู้นำทาง กำหนดที่หมายและที่ตั้งหมู่บ้านและเป้าหมายอื่น ๆ สำหรับกองกำลังงานที่มาจากทหารหรือกองกำลังอาณานิคมอื่น ๆ ในระหว่างสงครามปฏิวัติ นายพลจอร์จวอชิงตันได้สั่งการให้พันโทโทมัสคัดเลือกบุคคลชั้นหัวกะทิเพื่อจัดตั้งเป็นกองกำลังสำหรับภารกิจลาดตระเวนสอดแนม หน่วยนี้เป็นที่รู้จักกันทัวไปว่าเป็นเรนเจอร์ของนอลตัน และเป็นหน่วยเรนเจอร์แรกอย่างเป็นทางการของประเทศสหรัฐอเมริกา และถือว่าเป็นประวัติศาสตร์ของการก่อตั้งของเรนเจอร์ในหน่วยงานของกองทัพในปัจจุบัน

คำว่า”เรนเจอร์”ถูกนำมาตั้งชื่อหน่วยดับไฟป่า โดยปรับโครงสร้างหน่วยดับไฟป่าใน  Adirondack Park หลังจากการเกิดไฟไหม้ในพื้นที่ในปี 1899 ถึง 80,000 เอเคอร์ (320 ตารางกิโลเมตร ) โดยคำว่า  “เรนเจอร์” นี้ ถูกนำมาจากชื่อหน่วย เรนเจอร์ของโรเจอร์  กองกำลังขนาดเล็กที่มีชื่อเสียงเกี่ยวกับความรู้ความชำนาญในการเดินป่าซึ่งได้ต่อสู้ในสงครามระหว่างฝรั่งเศสและอินเดียนในปี 1755 จากนั้นกรมอุทยานแห่งชาติและกรมป่าไม้ของสหรัฐอเมริกา ได้นำคำว่า  “เรนเจอร์” มาใช้ในหน่วยงาน (อ้างอิงจาก Pinchot, Gifford, “Breaking New Ground”, ตีพิมพ์ครั้งแรก 1947)

us national park ranger

us national park ranger
ภาพจากวิกิพีเดีย

หน้าที่ของเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าในปัจจุบัน มีความแตกต่างและหลากหลาย ขึ้นอยู่กับพื้นที่ที่พวกเขาทำงาน ว่าต้องใช้ความเชี่ยวชาญด้านใดเป็นพิเศษ และต้องคำนึงถึงการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎระเบียบ ข้อห้ามที่วางไว้ เป้าหมายของเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าทุกคน ก็คือการปกป้องพื้นที่คุ้มครองสำหรับอนุชนรุ่นต่อไป และการปกป้องนักท่องเที่ยวผู้มาเยือนให้ได้รับความปลอดภัย ได้รับความรู้ และความประทับใจ เป้าหมายเหล่านี้สำเร็จลงได้ด้วยการทำงานอย่างมืออาชีพ บางครั้งก็เป็นงานที่ทับซ้อนกับงานของหน่วยงานที่แตกต่างกัน ตัวอย่างเช่น เจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าที่ทำหน้าที่ด้านสื่อความหมาย อาจมีบทบาทการบังคับใช้กฎหมายโดยการอธิบายกฎระเบียบเป็นพิเศษให้กับนักท่องเที่ยว และส่งเสริมให้พวกเขาเป็นเครือข่ายผู้เฝ้าระวังมรดกประวัติศาสตร์ทางธรรมชาติและวัฒนธรรม เจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าผู้บังคับใช้กฎหมายและพนักงานพื้นที่คุ้มครองอื่น ๆ อาจทำภารกิจของเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าที่ทำหน้าที่ด้านสื่อความหมายโดยการให้ข้อมูลแก่นักท่องเที่ยวกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งอำนวยความสะดวก จิตวิญญาณของการทำงานเป็นทีมในการบรรลุภารกิจในการปกป้องพื้นที่คุ้มครองและผู้คน  ที่จะเน้นย้ำความจริงที่ว่า เจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าสามารถปฏิบัติงานได้หลากหลายตามที่ได้รับมอบหมาย โดยไม่คำนึงถึงว่าจะต้องเป็นงานในหน้าที่หรือไม่

วันนี้ผู้พิทักษ์ป่าในพื้นที่คุ้มครองทั่วโลก ได้ส่งต่อภารกิจในการปกป้องพื้นที่คุ้มครองสำหรับสาธารณะชนอย่างต่อเนื่อง ผู้พิทักษ์ป่าเป็นกำลังสำคัญในการปกป้องทรัพยากรจากการรุกราน โดยการบังคับใช้กฎหมาย กิจกรรมสิ่งแวดล้อมศึกษา สร้างความสัมพันธ์กับชุมชน, การดับไฟป่า, การดำเนินการค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัย และงานด้านอื่น ๆ อีกมากมาย

ผู้พิทักษ์ป่ามีขอบเขตการปฏิบัติงานที่กว้างและหลากหลายในการจัดการพื้นที่คุ้มครอง งานที่เกี่ยวกับการป่าไม้ การควบคุมไฟป่า ปกป้องทรัพย์สิน รวบรวมและเผยแพร่ประชาสัมพันธุ์ด้านธรรมชาติ ประวัติศาสตร์ หรือข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ การสื่อความหมายทางธรรมชาติ บังคับใช้กฎหมาย กฎระเบียบ ที่เกี่ยวกับการป่าไม้และทรัพยากรธรรมชาติ การกู้ภัย ค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัยการจัดการด้านสัตว์ป่า ป่าไม้ ทรัพยากรชายฝั่งและใต้ท้องทะเล สถานที่ทางประวัติศาสตร์และพื้นที่นันทนาการ

พลวีร์ บูชาเกียรติ

ผู้พิทักษ์ป่าไทย…แค่คนเฝ้าป่าคนหนึ่ง


เรารักและภาคภูมิใจที่ได้ทำหน้าที่รักษาป่าให้กับทุกท่าน

คนเฝ้าป่า

On กรกฎาคม 9, 2012, in ผู้พิทักษ์ป่า, by admin
คนเฝ้าป่า

คนเฝ้าป่า

 

“ถึงวันนี้ ยังมีเรา ที่เฝ้าป่า

    ใจอ่อนล้า ไปบ้างก็ยังไหว

           รัฐให้เรา เราให้รัฐ ผลัดกันไป

                  แต่ทำผิด วันใด ใครช่วยเอย ….”

                 ผมพบบทกลอนบทนี้หน้าโรงครัวชั่วคราวของหน่วยพิทักษ์ป่าแห่งหนึ่ง ดูจากการเขียนหนังสือแล้วผู้เขียนคงอ่อนภาษาไทย เพราะเขียนผิดหลายคำ แต่นับถือในอารมณ์ของผู้แต่ง ที่สะท้อนชีวิตความเป็นอยู่ของเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าชั้นผู้น้อย เงินเดือนเพียงไม่กีพันบาท ต้องเลี้ยงดูตัวเองและครอบครัว แต่การเปลี่ยนแปลงก็ดีขึ้น ผู้บริหารของกรมอุทยานแห่งชาติท่านให้ความสำคัญ เพิ่มเงินเดือนจาก 4000 กว่าบาท เป็น 6000 กว่าบาทภายในระยะเวลา 3 ปี มีการสอบบรรจุพนักงานราชการ นับว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น ไม่แน่เงินเดือนของลูกจ้างอาจขยับขึ้นถึง 9000 บาท นับว่ารัฐบาลเห็นความสำคัญของคนเฝ้าป่า และสวัสดิการในรูปแบบต่างๆ ก็จะตามมา เพราะคนเฝ้าป่าได้แสดงให้เห็นถึงความตั้งใจจริงที่จะปกป้องป่าไม้ และสัตว์ป่า ไม่ว่าจะต้องเดินทางไปใช้ชีวิตต่างบ้านต่างเมือง ทั้งยุทธการปราบปรามไม้พยูงที่อีสาน การช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม การจับกุมบุกรุกพื้นที่ทำสวนยางที่ทองผาภูมิ การบุกรุป่าที่เชียงดาว อุ้มผาง เขาบรรทัด และอีกหลายๆ พื้นที่ในประเทศไทย

                   วันนี้ป่าถูกบุกรุกไปเป็นสวนยางพารา ปาล์มน้ำมัน  สปก เจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าของเราต้องต่อสู้กับกลไกทำลายป่าทุกรูปแบบ ทั้งอุปสรรคจากพื้นที่ทุรกันดาร ขาดแคลนเสบียง วิทยุติดต่อสื่อสาร อาวุธปืน ความลำบากตากตรำในป่าคงไม่ลำบากเท่าลำบากใจเมื่อเสี่ยงจับกุมแทบเป็นแทบตายกลับถูกผู้มีอิทธิพลหรือข้าราชการไปเข้าข้างคนผิด นี่ยังไม่รวมความลำบากใจที่ต้องต่อสู้กับมโนธรรมที่ต้องจับกุมชาวบ้านที่ยากจน เพราะการยืดหยุ่น อลุ่มอล่วยไม่จับกุมผู้กระทำผิดโดยเฉพาะการบุกรุกพื้นที่ป่า จะเป็นแบบอย่างให้คนอื่นทำตาม เมื่อไรที่ความขัดแย้งเรื่องที่ดินเบาบางลง สังคมไทยก็จะลดความขัดแย้งลงไปได้เยอะ เพราะที่ดินเป็นแหล่งกำเนิดทรัพยากร

                    ถึงแม้จะมีความยากลำบากในการทำงานเพียงใด ท้อแท้เพียงใด คนเฝ้าป่าท้อถอยได้ แต่ก็กลับมาสู้ใหม่ได้ เหนื่อยกาย นอนหลับไปตื่นมาก็มีพลังใหม่ เหนื่อยใจสวดมนต์แผ่เมตตาเท่านี้ใจเราก็สงบ ทำนายได้เลยในอนาคตข้างหน้า เด็กรุ่นใหม่หรือเจอเนอเรชั่น y จะเบื่อหน่ายปัญหาการเมือง การทำสงครามที่ไม่สิ้นสุด แต่จะหันมาสนใจปัญหาสิ่งแวดล้อมและทำงานด้านนี้มากขึ้น เพราะโลกของเรากำลังเปลี่ยนไป สภาวะโลกร้อนทำให้ทุกคนตื่นตัว และเราคงจะได้เพื่อนร่วมอุดมการณ์ เป็นเด็กรุ่นใหม่ที่ยึดมั่นในอุดมการณ์ เปลี่ยนการทำงานที่ใช้เงินวิ่งเต้นเส้นสาย หันมาใช้ความรู้ความสามารถ มาเป็น คนเฝ้าป่า ในยุคต่อไป

ช่วงนี้ผมย้ายที่ทำงานใหม่ ต้องเริ่มอะไรใหม่หมด ข้อมูลพื้นที่ คน ป่า และสัตว์ป่าก็ต้องเดินสำรวจด้วยตัวเอง ไม่มีอินเตอร์เน็ต สัญญาณมือถือก็ต้องต่อเสาไม้ไผ่จึงจะมีคลื่น ทำให้บทความขาดหายไปบ้าง ต้องขออภัยด้วย ประกอบกับเพิ่งกลับมาจากการปฏิบัติหน้าที่ ในท้องที่ภาคอีสานแถบชายแดนกัมพูชา ซึ่งเพื่อนๆ คงได้ติดตามข่าวการลักลอบตัดไม้พะยูงที่ปรากฎตามที่สื่อมวลชนเสนอกันมาบ้างแล้ว กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชและกรมป่าไม้ก็ไม่ได้นิ่งนอนใจ ได้จัดตั้งศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจปราบปรามการลักลอบทำไม้พะยุงในเขตอุทยานแห้งชาติ ท้องที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคตะวันออก โดยระดมกำลังเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า จากอุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า เขตห้ามล่าสัตว์ป่า วนอุทยาน สายตรวจ ทั่วประเทศ เพื่อกดดันผู้ลักลอบตัดไม้พะยูงทุกรูปแบบ

สำหรับรายละเอียดการปฏิบัติงานนั้นสามารถติดตามได้จากสื่อมวลชนและเวบไซต์ของกรมอุทยานและกรมป่าไม้ วันนี้ผมขอนำเสนอภาพถ่ายการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ที่ผมได้สัมผัสมาเพื่อให้เพื่อนๆ ได้ส่งกำลังใจ ไปสู่พี่น้องผู้พิทักษ์ป่า ทหาร ตำรวจ และทุกท่านที่กอดคอร่วมแรงร่วมใจปกป้องทรัพยากรของชาติ 

เป็นธรรมดาของการปฏิบัติงานในป่า ย่อมมีความเสี่ยงและการสูญเสีย แต่ก็คงจะต้องเป็นฝ่ายตรงข้ามที่สูญเสียกว่าอย่างแน่นอน ยังมีภาพอีกมากมาย บางภาพอาจจะไม่น่าดู แต่อย่างไรก็ตามประสบการณ์ที่พิทักษ์ป่าทั่วประเทศได้มารู้จักกัน ได้มาแลกเปลี่ยนความรู้ การใช้ชีวิต กิน นอน ลาดตระเวน การใช้เทคโนโลยี เช่น ระบบการลาดตระเวนเชิงคุณภาพ ระบบการลาดตระเวนด้วยอากาศยานไร้คนขับ (smart eye) การตรวจพื้นที่เกิดเหตุตามหลักนิติวิทยาศาสต์ และอื่นๆ ล้วนเป็นองค์ความรู้ที่จะพัฒนาการลาดตระเวนของเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าไทยต่อไป ขอให้ทุกท่านโชคดีครับ

ไม้พะยูงนำมาซึ่งโชคลาภหรือการสูญเสีย

ไม้พะยูงนำมาซึ่งโชคลาภหรือการสูญเสีย

 

ประชุมวางแผนลาดตระเวนกับเจ้าหน้าที่ทหารและตำรวจตระเวนชายแดนในพื้นที่

ประชุมวางแผนลาดตระเวนกับเจ้าหน้าที่ทหารและตำรวจตระเวนชายแดนในพื้นที่

ทบทวนแนวทางปฏิบัติก่อนออกลาดตระเวน

ทบทวนแนวทางปฏิบัติก่อนออกลาดตระเวน

ถ่ายรูปที่ระลึกก่อนออกปฎิบัติงาน

ถ่ายรูปที่ระลึกก่อนออกปฎิบัติงาน

 

เมื่อสมิง1 แห่งดอยอินทนนท์ vs ไทเกอร์ยูรจากเขาใหญ่

เมื่อสมิง1 แห่งดอยอินทนนท์ vs ไทเกอร์ยูรจากเขาใหญ่

 

เส้นทางชักลากไม้พะยูงเหมือนเส้นทางศึกษาธรรมชาติ

เส้นทางชักลากไม้พะยูงเหมือนเส้นทางศึกษาธรรมชาติ

 

ตรวจสอบพื้นที่เกิดเหตุตามหลักนิติวิทยาศาสตร์

ตรวจสอบพื้นที่เกิดเหตุตามหลักนิติวิทยาศาสตร์

 

ตรวจสอบพื้นที่เกิดเหตุร่วมกับเจ้าหน้าที่ทหารและตำรวจตระเวนชายแดน

ตรวจสอบพื้นที่เกิดเหตุร่วมกับเจ้าหน้าที่ทหารและตำรวจตระเวนชายแดน

 

ลาดตระเวนตามลำน้ำ (stream search)

ลาดตระเวนตามลำน้ำ (stream search)

 

สรุปผลวางแผนปฎิบัติงานรอบต่อไป

สรุปผลวางแผนปฎิบัติงานรอบต่อไป

 


ขอขอบคุณภาพบางส่วนจาก www.dnp.go.th

พนักงานราชการ ตำแหน่งพิทักษ์ป่า

พนักงานราชการ ตำแหน่งพิทักษ์ป่า

คงจะเป็นข่าวดีสำหรับผู้ที่ตั้งตารอและมุ่งหวังจะทำงานด้านการอนุรักษ์ ในตำแหน่งนักวิชาการป่าไม้ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เจ้าพนักงานธุรการ เจ้าหน้าที่ธุรการ เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี และนายสัตวแพทย์ ตำแหน่งพนักงานพิทักษ์ป่า ถึงจะเป็นพนักงานราชการ โดยเฉพาะตำแหน่งพนักงานพิทักษ์ป่า แต่ก็มีอำนาจจับกุมตามที่กฎหมายกำหนด งบประมาณในการจ้าง พนักงานจ้างเหมาคงหายไปบางส่วน ขอให้ตั้งใจอ่านหนังสือ และเตรียมร่างกายให้พร้อม ไม่มีใครช่วยเราได้ หากเราไม่ช่วยเหลือตัวเองก่อน ขอให้โชคดีทุกคน

มีบทความจากสื่อมวลชนซึ่งชื่นชมการทำงานของเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่ามาให้เพื่อนๆได้อ่านกันครับ

ชื่นชมพนักงานพิทักษ์ป่า

กลายเป็นฮีโร่ในทันทีที่ เจ้าพนักงานพิทักษ์ป่าของอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน เป็นกำลังสำคัญในการช่วยค้นหาศพทหารกล้าจากอุบัติเหตุเครื่องบินของกองทัพบกตกถึง 3 ลำซ้อนในช่วงไม่กี่วันก่อน ที่บริเวณป่าเขตชายแดนของจังหวัดเพชรบุรี

กว่า 50% ของข้าราชการทั้งใน กรมป่าไม้และกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช ที่เป็นเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า?

เจ้าพนักงานพิทักษ์ป่า เหล่านี้กระจัดกระจายอยู่ทั่วประเทศ และเป็นกำลังสำคัญในการปกป้องดูแลผืนป่ามิให้ถูกทำลายจากบรรดาเศรษฐี-นายทุนเห็นแก่ตัว

เชื่อหรือไม่ว่าพนักงานพิทักษ์ป่าที่ออกลาดตระเวนเสี่ยงภัยปกป้องผืนป่าทั่วเมืองไทยนั้นไม่เคยได้รับการดูแลเท่าที่ควรจากรัฐบาล?

เริ่มจากเงินค่าจ้างที่ได้รับเป็นค่าตอบแทนต่อเดือนนั้นเพียง 4,100 บาท ที่มักออกไม่ตรงเวลาเท่าไรนัก???

สาเหตุก็มาจากกรมบัญชีกลางทำงานแบบตาบอดคลำช้าง?

ทำให้ไม่มีสวัสดิการอื่นใดเจ็บป่วยต้องไปหาเงินรักษาตัวเอาเอง-ลูกเต้าจะเรียนหนังสือจะต้องไปกู้ยืมมาส่งเสียเล่าเรียนหาไม่ก็อดเรียน

นับได้ว่าเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ต่ำต้อยแต่มีภาระหน้าที่รับผิดชอบสูงยิ่ง!!!

ก็ต้องขอปรบมือให้กับเจ้าหน้าที่ พนักงานพิทักษ์ป่าอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน ที่มีส่วนสำคัญในการปลุกจิตสำนึกให้ผู้ใหญ่ที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้รับรู้ถึงความเหนื่อยยากของเจ้าหน้าที่ลาดตระเวนป่าไม้

ที่ทำงานหนักเกินค่าเงินเดือนที่ได้รับตอบแทน!

ได้เวลาแล้วครับที่ กรมป่าไม้-กรมอุทยานแห่งชาติฯ จะต้องหันมาดูแลเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าเหล่านั้นให้มีสวัสดิการต่างๆ เทียบเท่าลูกจ้างหน่วยงานอื่นๆ

และดีใจกับ เจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าอุทยานฯ แก่งกระจาน 40 นายที่จะได้รับการบรรจุจากพนักงานจ้างเหมาที่ไม่มีแม้กระทั่งประกันสังคมมาเป็นพนักงานราชการของ กรมอุทยานแห่งชาติฯ เป็นกรณีพิเศษ

ซึ่งผลงานของ เจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าอุทยานฯ แก่งกระจาน นั้นจะได้มีส่วนสำคัญในการพิจารณาให้ลูกจ้างป่าไม้รายวันทั่วประเทศนับพันนายได้เฮ

ผมเคยต่อสู้ให้กับบรรดาลูกจ้างชั่วคราวป่าไม้ให้ได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการมาก่อน เพราะบรรดา เจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า เหล่านั้นทำงานเหมือนปิดทองอยู่หลังพระ เป็นบุคลากรที่ต้องทำงานกันอยู่แต่ในป่าเพื่อปกป้องรักษาป่าไม้และสัตว์ป่าให้อยู่ได้เห็นกันทุกวันนี้

แต่ก็ไม่ได้รับการตอบสนองเท่าที่ควร เพราะติดขัดข้อระเบียบของหน่วยงานราชการที่ ต้องการจะให้ลดจำนวนข้าราชการลงให้เหลือเท่าที่จำเป็น

ทั้งๆ ที่รู้กันดีว่า เจ้าพนักงานพิทักษ์ป่า นั้นทำงานกันหนักเกินค่าเงินเดือนที่ได้รับ แต่ด้วยจิตสำนึกในการอนุรักษ์ป่าไม้และสัตว์ป่า เจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าเหล่านั้นจึงอดทนทำงานกันด้วยหัวใจจริงๆ

ก็ขอให้โชคดีกับอนาคตใหม่ของเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าที่ทั้ง กรมป่าไม้และกรมอุทยานแห่งชาติฯ กำลังผลักดันให้ทั้งหมดมาเป็นพนักงานราชการ

“ผีพุ่งไต้” 

โดย บ้านเมืองออนไลน์ เมื่อเวลา 10:24:00 วันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ.2554

คอลัมน์ : มองโลกในแง่ดี : ชื่นชมพนักงานพิทักษ์ป่า

 

รายละเอียดการรับสมัครตามลิงค์ด้านล่างนี้นะครับ

ด่วนที่สุด ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

ตำแหน่งนักวิชาการป่าไม้ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เจ้าพนักงานธุรการ เจ้าหน้าที่ธุรการ เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี และนายสัตวแพทย์

ตำแหน่งพนักงานพิทักษ์ป่า

ด่วนที่สุด การดำเนินการรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งพนักงานพิทักษ์ป่า

เจ้าหน้าที่ลาดตระเวนป่า

เจ้าหน้าที่ลาดตระเวนป่า

เจ้าหน้าที่ลาดตระเวนป่า

เจ้าหน้าที่ลาดตระเวนป่า

ประกาศเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานจ้างเหมา (TOR)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ลาดตระเวนป่า

อัตราค่าจ้าง               5,000              บาท/เดือน

ระยะเวลาการจ้าง  1 เมษายน -30 กันยายน 2554  จำนวน  6  อัตรา


คุณสมบัติ

ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา เพศชาย  สัญชาติไทย   อายุ   18 – 35   ปี  มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์

เอกสารและหลักฐานที่ต้องนำมายื่นสมัคร

1. สำเนาบัตรประชาชน      จำนวน  2  ชุด

2. สำเนาทะเบียนบ้านจำนวน  2  ชุด

3. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาดำ  ขนาด 1.5 นิ้ว จำนวน 2  รูป

4. หลักฐานยื่นๆ ใบเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล (ถ้ามี)

กำหนดวันเวลา สถานที่รับสมัคร

ยื่นหลักฐานสมัครด้วยตนเองได้ที่สำนักงานเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า      ห้วยขาแข้ง  ตำบลระบำ  อำเภอลานสัก  จังหวัดอุทัยธานี  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป    สามารถสอบถามรายละเอียดได้ทางโทรศัพท์หมายเลข    087-8400316

เจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า (Ranger)

เจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า (Ranger)

เจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า(ranger)

เจ้าหน้าที่พิทักษ์อุทยานแห่งชาติ(Park Ranger) เจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า (Forest Ranger) หรือเจ้าหน้าที่พิทักษ์เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า(Wildlife Ranger) คือ บุคคลผู้ทำหน้าที่คุ้มครองและรักษาอุทยานแห่งชาติ อุทยานประจำรัฐหรือจังหวัด เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า พื้นที่คุ้มครองทางธรรมชาติต่างๆ แต่ละประเทศก็จะมีชื่อเรียกแตกต่างกันไป Ranger เป็นชื่อเรียกของผู้พิทักษ์ป่าใน ประเทศ สหรัฐอเมริกา แคนาดา และ สหราชอาณาจักร ภายในประเทศสหรัฐอเมริกา Park Ranger คือผู้พิทักษ์ป่าที่ทำหน้าที่ในกรมอุทยานแห่งชาติ (National Park Service ) ส่วน Forest Ranger คือผู้พิทักษ์ป่าในกรมป่าไม้ (Forest Service ) ประเทศ อื่น ๆ ใช้ คำว่า park warden หรือ game warden เพื่อเรียกอาชีพนี้ คำจำกัดความซึ่งอธิบายลักษณะงานของเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าก็คือ “ผู้ทำหน้าที่ปกป้องมนุษย์ให้พ้นจากภัยธรรมชาติ และการปกป้องธรรมชาติให้พ้นจากการทำลายของมนุษย์” ซึ่งการทำหน้าที่พิทักษ์ป่าจะต้องใช้ความรู้ ความชำนาญหลากหลายสาขา ไม่ว่าจะเป็นธรรมชาติวิทยา ชีววิทยา วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม กฎหมาย เป็นต้น

คำว่า“ranger” ( เรนเจอร์) ปรากฏขึ้นครั้งแรกที่ประเทศอังกฤษ เมื่อศตวรรษที่ 13 ในภาษาอังกฤษหมายถึงผู้คุ้มครองป่าที่เป็นเจ้าหน้าที่ของราชวงศ์อังกฤษ  ทำหน้าที่ปกป้องที่ดินของกษัตริย์จากการบุกรุกและการล่าสัตว์

ในอเมริกาเหนือ ระหว่างศตวรรษที่ 17 ถึง 18 เรนเจอร์ได้ร่วมในการทำสงครามระหว่างชาวอาณานิคมและชนเผ่าพื้นเมืองอเมริกันอินเดียน เรนเจอร์คือทหารที่ถูกจ้างเต็มเวลาโดยรัฐบาลอาณานิคมเพื่อลาดตระเวนชายแดนระหว่างป้อมปราการ เพื่อลาดตระเวนสอดแนมและเพื่อเป็นการเตือนภัยก่อนการจู่โจม  ในการดำเนินงาน พวกเขาคือผู้ลาดตระเวนหน้าและผู้นำทาง กำหนดที่หมายและที่ตั้งหมู่บ้านและเป้าหมายอื่น ๆ สำหรับกองกำลังงานที่มาจากทหารหรือกองกำลังอาณานิคมอื่น ๆ ในระหว่างสงครามปฏิวัติ นายพลจอร์จวอชิงตันได้สั่งการให้พันโทโทมัสคัดเลือกบุคคลชั้นหัวกะทิเพื่อจัดตั้งเป็นกองกำลังสำหรับภารกิจลาดตระเวนสอดแนม หน่วยนี้เป็นที่รู้จักกันทัวไปว่าเป็นเรนเจอร์ของนอลตัน และเป็นหน่วยเรนเจอร์แรกอย่างเป็นทางการของประเทศสหรัฐอเมริกา และถือว่าเป็นประวัติศาสตร์ของการก่อตั้งของเรนเจอร์ในหน่วยงานของกองทัพในปัจจุบัน

คำว่า”เรนเจอร์”ถูกนำมาตั้งชื่อหน่วยดับไฟป่า โดยปรับโครงสร้างหน่วยดับไฟป่าใน  Adirondack Park หลังจากการเกิดไฟไหม้ในพื้นที่ในปี 1899 ถึง 80,000 เอเคอร์ (320 ตารางกิโลเมตร ) โดยคำว่า  “เรนเจอร์” นี้ ถูกนำมาจากชื่อหน่วย เรนเจอร์ของโรเจอร์  กองกำลังขนาดเล็กที่มีชื่อเสียงเกี่ยวกับความรู้ความชำนาญในการเดินป่าซึ่งได้ต่อสู้ในสงครามระหว่างฝรั่งเศสและอินเดียนในปี 1755 จากนั้นกรมอุทยานแห่งชาติและกรมป่าไม้ของสหรัฐอเมริกา ได้นำคำว่า  “เรนเจอร์” มาใช้ในหน่วยงาน (อ้างอิงจาก Pinchot, Gifford, “Breaking New Ground”, ตีพิมพ์ครั้งแรก 1947)

us national park ranger

us national park ranger
ภาพจากวิกิพีเดีย

หน้าที่ของเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าในปัจจุบัน มีความแตกต่างและหลากหลาย ขึ้นอยู่กับพื้นที่ที่พวกเขาทำงาน ว่าต้องใช้ความเชี่ยวชาญด้านใดเป็นพิเศษ และต้องคำนึงถึงการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎระเบียบ ข้อห้ามที่วางไว้ เป้าหมายของเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าทุกคน ก็คือการปกป้องพื้นที่คุ้มครองสำหรับอนุชนรุ่นต่อไป และการปกป้องนักท่องเที่ยวผู้มาเยือนให้ได้รับความปลอดภัย ได้รับความรู้ และความประทับใจ เป้าหมายเหล่านี้สำเร็จลงได้ด้วยการทำงานอย่างมืออาชีพ บางครั้งก็เป็นงานที่ทับซ้อนกับงานของหน่วยงานที่แตกต่างกัน ตัวอย่างเช่น เจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าที่ทำหน้าที่ด้านสื่อความหมาย อาจมีบทบาทการบังคับใช้กฎหมายโดยการอธิบายกฎระเบียบเป็นพิเศษให้กับนักท่องเที่ยว และส่งเสริมให้พวกเขาเป็นเครือข่ายผู้เฝ้าระวังมรดกประวัติศาสตร์ทางธรรมชาติและวัฒนธรรม เจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าผู้บังคับใช้กฎหมายและพนักงานพื้นที่คุ้มครองอื่น ๆ อาจทำภารกิจของเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าที่ทำหน้าที่ด้านสื่อความหมายโดยการให้ข้อมูลแก่นักท่องเที่ยวกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งอำนวยความสะดวก จิตวิญญาณของการทำงานเป็นทีมในการบรรลุภารกิจในการปกป้องพื้นที่คุ้มครองและผู้คน  ที่จะเน้นย้ำความจริงที่ว่า เจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าสามารถปฏิบัติงานได้หลากหลายตามที่ได้รับมอบหมาย โดยไม่คำนึงถึงว่าจะต้องเป็นงานในหน้าที่หรือไม่

วันนี้ผู้พิทักษ์ป่าในพื้นที่คุ้มครองทั่วโลก ได้ส่งต่อภารกิจในการปกป้องพื้นที่คุ้มครองสำหรับสาธารณะชนอย่างต่อเนื่อง ผู้พิทักษ์ป่าเป็นกำลังสำคัญในการปกป้องทรัพยากรจากการรุกราน โดยการบังคับใช้กฎหมาย กิจกรรมสิ่งแวดล้อมศึกษา สร้างความสัมพันธ์กับชุมชน, การดับไฟป่า, การดำเนินการค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัย และงานด้านอื่น ๆ อีกมากมาย

ผู้พิทักษ์ป่ามีขอบเขตการปฏิบัติงานที่กว้างและหลากหลายในการจัดการพื้นที่คุ้มครอง งานที่เกี่ยวกับการป่าไม้ การควบคุมไฟป่า ปกป้องทรัพย์สิน รวบรวมและเผยแพร่ประชาสัมพันธุ์ด้านธรรมชาติ ประวัติศาสตร์ หรือข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ การสื่อความหมายทางธรรมชาติ บังคับใช้กฎหมาย กฎระเบียบ ที่เกี่ยวกับการป่าไม้และทรัพยากรธรรมชาติ การกู้ภัย ค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัยการจัดการด้านสัตว์ป่า ป่าไม้ ทรัพยากรชายฝั่งและใต้ท้องทะเล สถานที่ทางประวัติศาสตร์และพื้นที่นันทนาการ


เรารักและภาคภูมิใจที่ได้ทำหน้าที่รักษาป่าให้กับทุกท่าน

พลวีร์ บูชาเกียรติ

พิทักษ์ป่าไทย…แค่คนเฝ้าป่าคนหนึ่ง