ดำรงค์ พิเดช พรรคทวงคืนผืนป่าประเทศไทย

ดำรงค์ พิเดช พรรคทวงคืนผืนป่าประเทศไทย

วันนี้ได้ฟังคุณดำรงค์ พิเดช อดีตอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืชพูดเรื่องการก่อตั้งพรรคทวงคืนผืนป่าประเทศไทยในการบรรยายพิเศษที่จัดขึ้นโดยสมาคมอุทยานแห่งชาติ และดูข่าวการให้สัมภาษณ์ช่อง 3 ของคุณดำรงค์ เน้นย้ำเรื่องการลงมือทำ ดีกว่าการพูด พูดไปก็เสียเปล่า ทำให้เกิดความระลึกได้ว่านานมาแล้ว นานจนผมจำไม่ได้ว่าเป็นเรื่องจริงหรือผมนึกขึ้นเอง เรื่องมีอยู่ว่าผมได้มีโอกาสอ่านงานวิจัยของชาวตะวันตกที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาการทำลายทรัพยากรธรรมชาติในประเทศแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งสาเหตุการทำลายทรัพยากรธรรมชาติในสมัยนั้น เกิดจากประชากรที่่เพิ่มขึ้น ความยากจน การศึกษา ที่สำคัญเกิดจากนักการเมืองที่ทุจริตคอรัปชั่นและบทสรุปในการแก้ไขปัญหาก็คือต้องแก้ที่นักการเมือง เราคงปฏิเสธไม่ได้ว่าคุณภาพของนักการเมืองเป็นกระจกสะท้อนคุณภาพของคนทั้งประเทศ เพราะประชาชนเป็นผู้เลือกเข้าไป แม้จะได้นักการเมืองที่ไม่มีคุณภาพหรือนักโกงกินเข้าไปบริหารประเทศ ประชาชนก็มีสิทธิถอดถอนหรือกลไกการปกครองทั้งองค์กรอิสระ ศาล ป.ป.ช. และหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องก็สามารถตรวจสอบได้ แต่ที่เรายังเห็นนักการเมืองที่ไม่มีคุณภาพเข้าไปบริหารประเทศ เพราะเราถือว่าธุระไม่ใช่ หรือยังไม่ได้รับความเดือดร้อนโดยตรง เข้าทำนองสังคมเลวเพราะคนดีท้อแท้ และการปล่อยให้ผู้อื่นกระทำผิด โดยไม่ท้วงติงตรวจสอบ ก็ถือว่ามีส่วนในการกระทำผิดนั้นด้วย

สำหรับสาเหตุการบุกรุกทำลายป่าในประเทศไทยนั้น สาเหตุหลักๆ ก็คงไม่พ้นในเรื่่องนโยบายรัฐบาลที่เกี่ยวกับการอนุรักษ์ป่าที่เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาไม่เป็นไปตามหลักวิชาการ เพราะการทำงานด้านการอนุรักษ์ป่าเกี่ยวกับการขัดผลประโยชน์ทั้งคนจนและคนรวย ฐานเสียงของนัการเมือง ซึ่งโดยส่วนตัวผมไม่รังเกียจคนรวย เพราะผมถือว่าทุกคนมี่ค่าความเป็นมนุษย์เท่าเทียมกันหมด การรังเกียจคนรวย ก็เหมือนกับการรังเกียจคนจนนั่นเเหละ แต่ผมรังเกียจคนที่ไม่รู้จักพอ คนพวกนี้ต้องได้รับการตอบแทนในสิ่งที่พวกเขากระทำลงไป 

สาเหตุสำคัญอีกสาเหตุหนึ่งคือเรื่องแนวเขตป่าไม่ชัดเจนและไม่เป็นที่ยอมรับ ประเทศไทยมีเอกสารเกี่ยวกับที่ดินมากมาย ทั้งโฉนด นส 3 ส.ป.ก. ส.ท.ก. ที่ธนารักษ์ น.ส.ล. ที่ดินตามมติ ครม. เยอะเเยะมากมากมาย ข้าราชการยังจำไม่หมด ประชาชนก็คงไม่รู้ หน่วยราชการก็ถือว่ามีกฏหมายเป็นของตนเองต่างคนต่างทำงานกันไปไม่มีแผนที่มาตรฐานใช้ร่วมกัน เกิดข้อพิพาททางที่ดิน คนที่มีเงิน มีความรู้ มีสมัครพรรคพวกก็รอดไป ตาสีตาสาก็ติดคุกไป ซึ่งหากประเทศไทยมีหลักเขตแนวรั้วที่ดินที่ชัดเจน ที่ไหนทำได้ที่ไหนทำไม่ได้ ความขัดแย้งในสังคนไทยจะลดน้อยไปอีกเยอะ

นอกจากนี้ยังมีสาเหตุอื่นๆ อีก เช่น กฎหมายไม่เอื้ออำนวยไม่สอดคล้องกับสภาพปัจจุบันต่อการมีส่วนร่วมในการรักษาป่า เจ้าหน้าที่ขาดแคลนความรู้และงบประมาณในการทำงาน ราษฏรไม่มีจิตสำนึก ไม่รู้กฏหมาย ซึ่งทุกปัญหามาลงเอยด้วยคำว่าทุจริตคอรัปชั่นทั้งทางนโยบาย ตัวเงิน การวิ่งเต้นโยกย้าย คนไทยก็ได้แต่ทำใจเพราะบ้านเราเป็นระบบอุปถัมถ์ ได้ใครมาไม่ดีก็รอให้กรรมสนองไปเอง ให้เวลาเป็นเครื่องรักษา แต่อย่าลืมว่าทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าไม่ใช่ของคนไทยคนเดียวแต่เป็นของคนทั้งโลก ป่าเป็นแหล่งกำเนินของน้ำและฝน ซึ่่งเป็นพื้นฐานการผลิตที่สำคัญในระบบเศรษฐกิจที่อำนวยต่อการพัฒนาประเทศ เราไม่มีหิมะที่จะผลิตน้ำ เราไม่มีน้ำมันอย่างดูไบที่เมินเฉยต่อพลังงานแสงอาทิตย์แม้จะอยู่กลางทะเลทราย แต่เรามีป่าที่อุดมสมบูรณ์ที่แม้จะถูกบุกรุกทำลายแต่ก็พร้อมจะได้รับการฟื้นฟูหากมีพื้นที่

หัวหน้าบุญเรือง สายศร อดีตหัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่คนแรกถึงแม้ท่านจะอายุ 80 ปีแล้ว ก็ยังกล่าวชื่นชมและสนับสนุนแนวคิดในการทวงคืนผืนป่าประเทศไทยในคร้ังนี้ซึ่งเห็นตรงกับอีกหลายท่านที่อ่านบทความบทนี้ ทุกท่านครับสังคมไทยต้องการความกล้าและต้องกล้ามากๆ ในการทวงคืนผืนป่า ที่ถูกคนพาลพรากจากคนไทยไปครอบครองเป็นทรัพย์สินส่วนตัว ถึงแม้จะเป็นเพี่ยงแสงริบหรี่ที่ปลายอุโมงค์ของการอนุรักษ์ ไม่มีอำนาจร้อนแรงแผดเผาทำลายโดยตรง แต่ก็เป็นแสงแห่งความหวังที่พวกเราเหล่าผู้พิทักษ์ป่าซึ่งเสียสละหลายชีวิตในการปกป้องผืนป่า ไม่ว่าเจ้าหน้าที่ หรือประชาชน นิสิต นักศึกษาที่มีจิตรักษ์ป่า เป็นแสงที่กระตุ้นเตือนให้เกิดแรงบันดาลใจ ความคิดสร้างสรรค์ ความกล้า เป็นแสงนำทางไปสู่การทวงคืนผืนป่าประเทศไทย เป้าหมายแห่งการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติที่ยั่งยืนต่อไป

Leave a Reply


× seven = 28SEO Powered by Platinum SEO from Techblissonline